Middelen & Materialen

Ambulance Amsterdam investeert continu in nieuwe materialen voor een optimale zorgverlening. In de afgelopen drie jaar zijn er door Europese aanbestedingen drie kritische materialen vervangen:

  • Patiëntmonitoren (LIFEPAK 15)
  • Ambulances (Visser Otaris)
  • Brancards (Ferno Mondial)

Deze investeringen verhogen het werkgemak en dragen bij aan de hoogwaardige kwaliteit van zorg die Ambulance Amsterdam dagelijks levert.

Daarnaast is er veel oog voor innovatie en zal de organisatie ook in de komende jaren proactief op zoek gaan naar materialen die een meerwaarde kunnen zijn in de ambulancezorg.

iPad en applicaties

De zorg aan onze patiënt wordt vastgelegd in een ambulance patiëntdossier op een iPad.

De iPad voorziet ook in meer applicaties die de ambulanceverpleegkundige kan raadplegen: het landelijk protocol ambulancezorg, het acuut zorgportaal waar actuele stops van SEH en CCU uit onze regio worden weergegeven, farmacotherapeutisch kompas, huisartsenstandaarden en Nederlands vergiftigingen en informatiecentrum app.