Disclaimer

Deze website is eigendom van Ambulance Amsterdam. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambulance Amsterdam.

Deze website wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien. Het is mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ambulance Amsterdam behoudt zich het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Ambulance Amsterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade van welke aard ook die te maken heeft met het gebruik van de website www.werkenbijambulanceamsterdam.nl.