Medewerkers en Organisatie

Onze medewerkers hebben hart voor ambulancezorg en geloven erin dat zij het verschil voor de patiënt kunnen maken. Door competente medewerkers ontvangt de patiënt mobiele zorg die opvalt door kwaliteit.

Mobiele zorg die opvalt door kwaliteit, vraagt van onze medewerkers om kennis, competenties en attitude. Wij faciliteren onze medewerkers met training en scholing zodat zij succesvol zijn in hun werk en dat gevoel ook ervaren. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zijn toegerust met de juiste materialen en kunnen werken onder goede omstandigheden zodat zij zich gezond en veilig voelen.

Studenten die bij ons starten met de initiële opleidingen, komen in een leeromgeving terecht waarin zij zich prettig en veilig voelen. Door de inzet van onze studenten en deskundige begeleiders, slaagt 95%. Nieuwe medewerkers starten hun loopbaan in een organisatie met een open cultuur en collega’s die trots zijn op hun vak.

Onze medewerkers zijn echte teamplayers. Zij springen voor elkaar in, maar spreken elkaar ook aan op gedrag. Een positieve werksfeer vormt de boventoon. Successen worden samen gevierd en ingrijpende gebeurtenissen worden samen verwerkt.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers ervaren dat zij echt het verschil maken. Dit doen wij door ervoor te zorgen dat zij in hun kracht zitten, voldoende uitdaging vinden in hun werk en hierdoor groeien op professioneel en persoonlijk vlak.

Ontwikkelingen binnen de sector en zorgdifferentiatie leiden ertoe dat wij diverse doelgroepen aanspreken op de arbeidsmarkt. Naast de traditionele instroom van SEH en IC verpleegkundigen, kunnen CCU-verpleegkundigen bij ons, na een opmaat schakeltraject, instromen in de initiële opleiding voor ambulanceverpleegkundige. Afgestudeerde Medisch Hulpverleners bieden wij een traineeship aan waarmee zij zich voorbereiden op een loopbaan binnen onze organisatie.