Sollicitatieprocedure Meldkamer functies (Verpleegkundig centralist / Uitgifte centralist)

Binnen twee weken na de sluitingsdatum van de vacature kan je van ons een reactie verwachten. Indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek kan je het volgende verwachten van de sollicitatieprocedure: 

Sollicitatiegesprek

De selectiecommissie is een vaste commissie bestaande uit een Teammanager, een Senior centralist van de Meldkamer en een HR adviseur. Het selectiegesprek duurt ongeveer drie kwartier. Het is een wederzijdse kennismaking. De commissie stelt je vragen om een zo goed mogelijk beeld van jou te krijgen. Er is voor jou uiteraard ook ruimte om vragen te stellen.

Meekijkdag

Na een positief sollicitatiegesprek ga je een dag/avond meekijken op de Meldkamer (MKA) met de Senior centralist. Een eerste kennismaking met de praktijk, acute hulpverleningssituaties en de vereiste kerncompetenties zullen dan aandachtspunten zijn. 

Assessment

Na een positief gesprek volgt ook een Meldkamer assessment waarbij getoetst wordt of je de vereiste vaardigheden en competenties (voldoende) bezit.

Uitkomsten

De selectiecommissie zal , op basis van de uitkomsten van de selectie-onderdelen, een definitieve keuze maken. In principe moeten de uitkomsten van alle onderdelen positief zijn om aangenomen te worden. Voorwaarde voor aanname op de Meldkamer is tevens een positieve uitslag van de (zeer uitgebreide) Politie Screening. De sollicitanten die tot deze selectie behoren worden uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek. 

Indiensttreding & opleiding

Voorafgaand aan je indiensttreding vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Indiensttreding vindt plaats onder de voorwaarden van de cao Ambulancezorg. Je kunt de cao vinden op www.ambulancezorg.nl.

Je indiensttreding wordt bevestigd in een leer/arbeidsovereenkomst. De startdatum van je leer/arbeidsovereenkomst is op de eerste van de maand waarin de opleiding op de Academie voor Ambulancezorg start.

Referentiecheck-, vaccinatie- en VOG beleid

  • In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg, verrichten wij een referentiecheck voor indiensttreding;
  • Je kunt een bewijs van vaccinaties overhandigen of je bent bereid de benodigde vaccinaties te ontvangen die relevant zijn voor de functie;
  • Je beschikt over een positieve uitslag van het veiligheidsonderzoek Politie.