Opleiden

Opleiden draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de ambulancezorg die wordt uitgevoerd. Competente en gemotiveerde medewerkers zijn de kracht van onze organisatie. Binnen Ambulance Amsterdam is er een speciale afdeling Opleiden die verantwoordelijk is voor het ondersteunen, beoordelen en onderhouden van de beroepsbekwaamheid van onze professionals.

Iedere professional bij Ambulance Amsterdam volgt scholing en toetsing volgens een Regionaal Opleidingsplan (ROP). Er is een veilige leeromgeving die gevarieerd, contextrijk en van een hoog niveau kwaliteit is. Bij het opleiden wordt de individuele professional centraal gesteld. Zo wordt er in het onderwijs rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van de professionals. Daarnaast wordt er altijd gekeken naar de aansluiting bij mogelijkheden en interesses van de professional. Op deze manier worden competenties voor het beroep onderhouden én persoonlijke talenten ontwikkelt.

Er wordt geoefend met de nieuwste middelen en materialen. De diverse docenten en ontwikkelaars zijn opgeleid tot docent en expert in het vakgebied. Zij stellen alles in werking om de professionals bekwaam te houden.