Sollicitatieprocedure overige functies

Binnen twee weken na de sluitingsdatum van de vacature kan je van ons een reactie verwachten. Indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek kan je het volgende verwachten van de sollicitatieprocedure: 

Sollicitatiegesprek

De selectiecommissie is een vaste commissie bestaande uit een Teammanager, een teamlid en een HR adviseur. Het selectiegesprek duurt ongeveer drie kwartier. Het is een wederzijdse kennismaking. De commissie stelt je vragen om een zo goed mogelijk beeld van jou te krijgen. Er is voor jou uiteraard ook ruimte om vragen te stellen.

Assessment

Na een positief gesprek volgt eventueel een assessment waarbij getoetst wordt of je de vereiste vaardigheden en competenties (voldoende) bezit.

Uitkomsten

De selectiecommissie zal , op basis van de uitkomsten van de selectie-onderdelen, een definitieve keuze maken. In principe moeten de uitkomsten van alle onderdelen positief zijn om aangenomen te worden. De sollicitanten die tot deze selectie behoren worden uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek.

Indiensttreding & opleiding

Voorafgaand aan je indiensttreding vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Indiensttreding vindt plaats onder de voorwaarden van de cao Ambulancezorg. Je kunt de cao vinden op www.ambulancezorg.nl.

Referentiecheck-, vaccinatie- en VOG beleid

  • In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg, verrichten wij een referentiecheck voor indiensttreding;
  • Je beschikt over een recent Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Let op: dit kun je pas doen op ons verzoek (digitaal met je DigiD).